มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 วีดีโอแนนำ/ประชาสัมพันธ์ควันหลงสีสันประกวดนพมาศอึ่ง 1 เดียวในโลก อบต.หนองข่า ในงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2
 
วันที่ลง จำนวนคนเข้าดู
14 พ.ย. 2565 52