มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน

รานงานการประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (ต.ค.65-ก.ย.66)
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : รานงานการประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (ต.ค.65-ก.ย.66)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 509538 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน