มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ประกาศราคากลาง

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. บ้านโจด หมู่ที่ 12 สายบ้านนายจันทร์ มอญชัยภูมิ
    รายละเอียดข่าว :

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. บ้านโจด   หมู่ที่ 12 สายบ้านนายจันทร์  มอญชัยภูมิ

    เอกสารประกอบ : โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. บ้านโจด หมู่ที่ 12 สายบ้านนายจันทร์ มอญชัยภูมิ
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 379929 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน