มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ 120-14 สายโรงเรียนบ้านฉนวน-อ่างเก็บน้ำวังแก บ้านฉนวน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองข่าชย.ถ.120-14 สายโรงเรียนบ้านฉนวน - อ่างเก็บน้ำวังแก บ
    รายละเอียดข่าว :

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ 120-14 สายโรงเรียนบ้านฉนวน-อ่างเก็บน้ำวังแก บ้านฉนวน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองข่าชย.ถ.120-14 สายโรงเรียนบ้านฉนวน - อ่างเก็บน้ำวังแก บ้านฉนวน หมู่ที่ 2 บ้านฉนวน ตำบลหนองข่า

    เอกสารประกอบ : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ 120-14 สายโรงเรียนบ้านฉนวน-อ่างเก็บน้ำวังแก บ้านฉนวน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองข่าชย.ถ.120-14 สายโรงเรียนบ้านฉนวน - อ่างเก็บน้ำวังแก บ
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 458151 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน