มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชี
    รายละเอียดข่าว :
ประชาสัมพันธ์ อบต.หนองข่า
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชี
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง พนักงานขับรถส่วนกลาง สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ได้ดำเนินการสรรหา และเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายนชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้สอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ตำแหน่ง พนักงานขับรถส่วนกลาง สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
    เอกสารประกอบ : เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชี
 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชี ตำแหน่ง พนักงานขับรถส่วนกลาง
    วันที่ลงข่าว
: 31 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 379926 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน