มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ประกาศราคากลาง

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบักบาน บ้านโจด หมู่ที่ 4
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยบักบาน บ้านโจด หมู่ที่ 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 330309 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน