มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแบบแสดงรายการคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ประจำปี 2564
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : ประกาศแบบแสดงรายการคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 287448 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน