มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
    รายละเอียดข่าว :

                    ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) โดยได้ประกาศกำหนดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และได้ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสท.) เรื่อง การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ นั้น

                    อำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสท.) ให้ทราบทั่วกัน และร่มเฝ้าระวังให้การสอบมีความสุจริต เที่ยงธรรม ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย ป้ายไวนิล โปศเตอร์และข้อความสำหรับขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ ในการนี้ จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 287440 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน