มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3
    รายละเอียดข่าว :

ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2563 มีกำหนด 15 วัน บัดนี้ ประธานสภาองค์บริหารส่วนตำบลหนองข่า ได้กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศิลาทอง 1 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ชั้น 2 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

    เอกสารประกอบ : กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 135781 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน