มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ต.ค. 2566    กิจกรรมการปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 28
  9 ต.ค. 2566    คู่มือการปฏิบัติงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 26
  5 ต.ค. 2566    คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2567 39
  22 มี.ค. 2566    คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 134
  20 มี.ค. 2566    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 78
  20 มี.ค. 2566    การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 84
  2 ม.ค. 2566    ขั้นตอนการจดทะเบียนการค้า จดทะเบียนพาณิชย์ 89
  2 ม.ค. 2566    ขั้นตอนการจดทะเบียนการค้าแบบออนไลน์ 75
  14 พ.ย. 2565    ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร อปท. 92
  14 พ.ย. 2565    ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา อปท. 96

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 536870 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน