มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 เม.ย. 2567    รานงานการประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (ต.ค.65-ก.ย.66) 42
  18 ต.ค. 2566    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14
  9 ต.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 31
  4 ต.ค. 2566    ผลการดำเนินงานองค์กรสุขภาวะ Happy Workplace : Happy Body 11
  4 ต.ค. 2566    ผลการดำเนินงานองค์กรสุขภาวะ Happy Workplace : Happy Heart 8
  4 ต.ค. 2566    ผลการดำเนินงานองค์กรสุขภาวะ Happy Workplace : Happy Society 9
  4 ต.ค. 2566    ผลการดำเนินงานองค์กรสุขภาวะ Happy Workplace : Happy Relax 7
  4 ต.ค. 2566    ผลการดำเนินงานองค์กรสุขภาวะ Happy Workplace : Happy Brain 8
  4 ต.ค. 2566    ผลการดำเนินงานองค์กรสุขภาวะ Happy Workplace : Happy Soul 7
  4 ต.ค. 2566    ผลการดำเนินงานองค์กรสุขภาวะ Happy Workplace : Happy Money 7

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 536877 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน