มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 แผนจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 ต.ค. 2565    แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 63
  24 ต.ค. 2561    แผนจัดหาพัสดุ กองคลัง 103
  8 พ.ย. 2560    แผนจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 91
แสดงข้อมูล : 3
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 536852 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน