มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 พ.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 120-08 สายทาง ทางหลวงชนบท ชย.4008-อ่างเก็บน้ำโสกน้ำขาว บ้านโจด หมู่ที่ 12 18
  8 พ.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโนนธาตุถึงนานายมนตรี บุราณ หมู่ที่ 3 18
  1 พ.ค. 2567    ประกาศประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 120 - 08 สายทาง ทางหลวงชนบท ชย.4008 - อ่างเก็บน้ำโสกน้ำขาว บ้านโจด หมู่ที่ 12 19
  24 เม.ย. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านฉนวน หมู่ที่ 2 จำนวน 3 สาย สายที่ 1 สายร่องปลาทู , สายที่ 2 สายห้วยทองหลาง , สายที่ 3 สายโปร่งน้อย 33
  23 เม.ย. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร (นานายประดิษฐ์ เฮ้ากอก ถึงนานายชาน แสนสระ บ้านหนองข่า หมู่ที่ 1) 19
  18 เม.ย. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านฉนวน หมู่ที่ 10 24
  1 เม.ย. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างแนวกั้นสาธารณะ สายหน้าที่ทำการ อบต.ถึงหนองบักตู้ หมู่ที่ 9 17
  29 มี.ค. 2567    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 53
  28 ก.พ. 2567    ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถมินิบัส) ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ประจำปีงบประมาณ 2567 47
  23 ก.พ. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมคันดินสระหลวงและทำสปิงเวย์ หมู่ที่ 4 49

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 536908 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน