มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ที่ทำการ อบต.

 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า หมู่ที่ 9 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-056-028
 
E- mail: 123nongkha@gmail.com
 
Web Site : WWW.NONGKHA.GO.TH
 

 

 

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 536881 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน