มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 วีดีโอแนนำ/ประชาสัมพันธ์

เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 10 ก.ค. 2566

0:13 / 1:40 "วิวาห์อึ่ง ...

(ผู้ชม 67 คน)

วันที่ 10 ก.ค. 2566

โครงการคืนความรั...

(ผู้ชม 61 คน)

วันที่ 10 ก.ค. 2566

ขบวนแห่ วิวาห์อึ่...

(ผู้ชม 57 คน)

วันที่ 10 ก.ค. 2566

วิวาห์อึ่ง หนึ่งเ...

(ผู้ชม 52 คน)

วันที่ 10 ก.ค. 2566

ข่าวโครงการคืนคว...

(ผู้ชม 44 คน)

วันที่ 10 ก.ค. 2566

ข่าวโครงการคืนคว...

(ผู้ชม 61 คน)

วันที่ 10 ก.ค. 2566

วิวาห์อึ่ง อบต.หนอ...

(ผู้ชม 54 คน)

วันที่ 10 ก.ค. 2566

โครงการคืนความรั...

(ผู้ชม 51 คน)

วันที่ 30 พ.ค. 2566

บรรยากาศขบวนแห่บ...

(ผู้ชม 85 คน)

วันที่ 28 ธ.ค. 2565

วิวาห์อึ่ง อบต.หนอ...

(ผู้ชม 62 คน)

วันที่ 14 พ.ย. 2565

ควันหลงสีสันประก...

(ผู้ชม 57 คน)

วันที่ 5 ก.ย. 2565

นายไกรศร กองฉลาด ผ...

(ผู้ชม 56 คน)

วันที่ 5 ก.ย. 2565

แห่ขบวนวัฒนธรรมส...

(ผู้ชม 82 คน)

วันที่ 1 ก.ค. 2565

ข่าวโครงการคืนคว...

(ผู้ชม 62 คน)

วันที่ 30 มิ.ย. 2565

โครงการคืนความรั...

(ผู้ชม 60 คน)

วันที่ 17 ม.ค. 2561

การสร้างความปรอง...

(ผู้ชม 163 คน)

วันที่ 17 ม.ค. 2561

ค่านิยมไทยสร้างส...

(ผู้ชม 145 คน)

No results found

เลื่อนลง