มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 ธ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง ให้ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อยู่เวรประจำศูนย์เฝ้าระวังเหตุ ณ ศูนย์วิทยุสำนักงานหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เดือน มกราคม 2563 78
  8 ต.ค. 2562    แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า 45
  8 ต.ค. 2562    แต่งตั้งบุคคลเป็น พนักงานขับรถ EMS และ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า 38
  1 ต.ค. 2562    ผังบริหารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า 43
แสดงข้อมูล : 4
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 536851 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน