มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
วารสารประชาสัมพันธ์
E-Service บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
การท่องเที่ยว
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ประกาศ / คำสั่ง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 พ.ย. 2566    ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินเดือน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 56
  14 พ.ย. 2566    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 69
  27 ต.ค. 2566    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า 19
  17 ต.ค. 2566    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 6
  4 ต.ค. 2566    รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 84
  20 ก.ค. 2566    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 4
  17 ก.ค. 2566    เรื่อง : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 108
  7 ก.ค. 2566    ประกาสการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป นักการภารโรง 79
  3 ก.ค. 2566    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 77
  6 มิ.ย. 2566    ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.2566 70

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 536874 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน