โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 
  ราคากลางโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์     ราคากลางโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ม.1     ราคากลางโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ม.1      
 
 
 
 


โครงการ "ในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข"...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562...

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด"หนองข่าเกมส์" ครั้งที่ 16 ...


โครงการ "ในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข"...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562...

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด"หนองข่าเกมส์" ครั้งที่ 16 ...

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ...

โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี...

โครงการบริหารจัดกรขยะฯ อบต.หนองข่า...

งานสืบสานตำนานสาวบ้านแต้...
 
 
29 ม.ค. 2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชี
24 ม.ค. 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีง...
4 ม.ค. 2562 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบปร...
30 ม.ค. 2562 ทดสอบประกาศคำสั่ง
Loading...
 
4 ธ.ค. 2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาสมบูรณ์ ...
4 ธ.ค. 2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาสมบูรณ์ ...
4 ธ.ค. 2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาสมบูรณ์ ...
14 ก.ย. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
30 พ.ย. 542 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาสมบูรณ์ ...
31 ม.ค. 2562 ราคากลางโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
31 ม.ค. 2562 ราคากลางโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ม.1
31 ม.ค. 2562 ราคากลางโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ม.1
31 ม.ค. 2562 ราคากลางโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ม.1
31 ม.ค. 2562 ราคากลางโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ม.1
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 17952 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน