มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkha.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลและเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : มาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลและเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 123149 คน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน